Ekenäs Marthaförening

Distriktets vårmöte UPPSKJUTET!

02.03.2020 kl. 20:40
lördag 21.3.20 kl 13 i Ekenäs
MÖTET FRAMSKJUTET TILL SENARE TIDPUNKT

VÄSTRA NYLANDS DISTRIKTS VÅRMÖTE lördag 21 mars kl 13.00 i församlingshemmet i Ekenäs, Larssonsvägen 1.

Programmet består av andakt med Margareta Puiras, musik och sång med Sara Selenius och så den världsberömda konstnärinnan, som kommer och berättar om sina tankar om Marthor.

Ekenäsmarthorna bjuder på soppa och kaffe till ett pris om 8,00 € (rätt till ändringar förbehålls)

Glöm inte lotteriet, det behövs en vinst per 50 medlemmar i föreningen ????.

Sedvanliga mötesförhandlingar och information om hur förbundets organisationsförändringar framskridit. Kom ihåg ombudslistorna!

I år blir det endast en busstransport, med start från Degerby via Täkter, Ingå, Virkby, Svartå, Karis. De som kommer med bussen anmäler till Disa 050-590 3449 om sitt deltagande i mötet och övriga, som förhoppningsvis samåker så många som möjligt västerifrån, anmäler till Inga 040-507 6465. Anmälningar senast 16.3, meddela också om eventuella begränsningar i kosten.

Ställ upp så många som möjligt, vi är idag 1005 medlemmar i distriktet! Bevisa att distriktet behövs!

Vnmd/ba
Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrom(at)pp1.inet.fi
040 507 6465


Sekreterare

Ki Lindqvist

ki.lindqvist53(at)gmail.com

0405392558


 

Kerstin Karlberg
Kassör, medlemsärenden
kerstin.karlberg(at)gmail.com
040 594 5360                                                                     

   

Vestervik kretsen

Inger Nyman
Ordförande
hogberg.inger(at)gmail.com
040 5901859
Eva Tallroth
Sekreterare
eva.tallroth(at)outlook.com
040 558 4451