Ekenäs Marthaförening

Kallelse till årsmöte

28.01.2022 kl. 13:31
Tisdag 22.2.2022 kl. 18


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Ekenäs Marthaförening r.f.
ÅRSMÖTE
tisdag 22.2.2022 kl. 18.
i första hand, beroende på coronaläget,  i Villa Smakhus.
Stadgeenliga ärenden, samt ändring av stadgarna.

Om coronaläget så kräver, hålls mötet som
hybridmöte. Anmäl därför ditt deltagande i mötet till ordf. Inga Mannström, tel. 0405076465, senast 15.2.22.
Välkomna!  
Styrelsen
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Kontaktuppgifter

Kontakt

Inga Mannström
Ordförande
inga.mannstrom(at)pp1.inet.fi
040 507 6465


Sekreterare

Ki Lindqvist

ki.lindqvist53(at)gmail.com

0405392558


 

Kerstin Karlberg
Kassör, medlemsärenden
kerstin.karlberg(at)gmail.com
040 594 5360                                                                     

   

Vestervik kretsen

Inger Nyman
Ordförande
hogberg.inger(at)gmail.com
040 5901859
Eva Tallroth
Sekreterare
eva.tallroth(at)outlook.com
040 558 4451